eko
Elektronički otpad je popularno i neformalno ime za elektroničke proizvode na kraju radnog vijeka. Ubraja se u opasne otpade zbog niza štetnih kemijskih spojeva poput kadmija (tiskane ploče), arsena, olova (koristi se u monitorima radi zaštite od zračenja) žive, kroma (dekorativne svrhe), berilija, fosfora (katodne cijevi monitora i televizora) i plastike koji su opasni po ljudsko zdravlje i veliki su zagađivači okoliša - naročito ako stignu do podzemnih voda.
Dakle vašu krepanu ili prestaru informatičku opremu ne bacati u smeće i kontejnere, već je odnesite do reciklažnih dvorišta.
Adrese reciklažnih dvorišta:
NOVI ZAGREB, Utrine, Sarajevska 3 (tel. 6675 166)
KUNIŠČAK, Domobranska bb (tel. 3770 469)
SUSEDGRAD-STENJEVEC, Gospodska ulica 20 (tel. 01/ 3451 536)
JAKUŠEVAC-PRUDINEC, ulaz na odlagalište (tel. 098 272 762)
TUNEL, ugao Kvintička i Gračanska c. (tel. 098 208 319)
Velika Gorica - SAJMIŠTE, Ul. I. G. Kovačića (tel. 01/6253 250)
Samobor - SAJMIŠTE (tel.01/3323 275)
 
1. Veliki kućanski aparati mase veće od 30kg (kao sušilice, perilice, el. radiatori,...), za odvoz istog nazvati sakupljača na broj tel.: 08000 444 110. Sakupljač je dužan otpad odvesti u roku od 30 dana.
2. Ako za odlaganje ima EE otpada lakšeg od 30kg, sakupljač je tada dužan preuzeti i taj dio otpada.
3. EE otpad lakši od 30kg ( informatička oprema), može se odložiti svaki dan (ponedjeljak-subota) od 7,00 do 16,00 sati na reciklažno dvoriše Samobor. Taj otpad ne smije biti polomljen, odnosno oštećen. Znači, može biti neispravan, ali mora biti čitav.